Informatii Utile


Informare referitore la prelucrarea datelor personale

 

            In cadrul derularii activitatilor proprii precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, S.C. Speed Transfer S.R.L. (Compania), avand sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 55, bl. 2, et. 3, ap. 16, sect. 4, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 4, Sectorul 1, fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/10879/2004, CUI 16573071, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 15540, pot solicita anumite date cu caracter personal ce pot include dupa caz: numele și prenumele, semnătura, telefon,  adresa de domiciliu/reședință, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, e-mail, profesie, loc de muncă, functia, situatia financiara, stare civila, nationalitate daca detineti sau nu o functie politica.

 

            Prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop principal procesarea tranzactiilor de transfer de bani sau schimb valutar atat scriptic, cat si in sistemele noastre pentru a preveni frauda sau orice alta activitate ilegala, cat si si indeplinirea obligatiilor legale in vigoare. De asemenea prelucrarea este necesara pentru comunicarea cu organismele, autoritatile si institutiile publice sau de interes public la solicitarea acestora sau pentru a indeplini o obligatie legala, pentru administrarea interna a Companiei, inclusiv pentru audit si arhivare, pentru solutionarea disputelor si litigiilor precum si punerea in executare a unor hotarari judecatoresti. Temeiul prelucrarii este constituit de prevederile legale aplicabile.

 

Compania, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea si alte informatii ce permit identificarea persoanelor vizate.

 

Scopul prelucrarii datelor personale consta in: indeplinirea obligatiilor legale si realizarea intereselor legitime, monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor private, prevenirea si combaterea infractiunilor.

 

Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizării de catre Companie pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali/imputernicitii persoanei vizate, reprezentantii autorizati ai Companiei, organele de urmărire/cercetare penala, instante judecatoresti, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile activitatii desfasurate de Companie.

 

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului inregistrarile se distrug sau se sterg.

 

Compania, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, colecteaza datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra precum si din alte surse precum informatii publice sau institutii publice ale statului.

 

Compania poate transfera datele dumneavoastra in cursul normal al activitatii sale sau atunci cand exista o cerinta legala. Compania nu va transfera datele personale intr-o tara din afara Uniunii Europene.

 

Compania va pastra datele dumneavoastra pe perioada nelimitata pentru indeplinirea cerintelor legale in vigoare.

 

            In conformitate cu dispozitiile Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 puteti solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal si de asemenea actualizarea si modificarea acestor date. De asemenea aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie.

 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru.

 

Contact privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

 

Adresa sediului si de corespondenta:

 

S.C. Speed Transfer S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 55, bl. 2, et. 3, ap. 16, sect. 4, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 4, Sectorul 1,

 

Responsabil cu protectia datelor

 

Adresa e-mail: protectiadatelor@speedtransfer.ro

Numar telefon cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie : 0737.964.067

 

Va rugam sa retineti ca in cazuri justificate, Companiei ii este permis prin lege sa refuze sa actioneze conform cererilor de mai sus, caz in care vi se va oferi o justificare pentru acest refuz.

 

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro

 

 

      COMPANIA

S.C. Speed Transfer S.R.L.

 

Dati click aici pentru a descarca Anexa informare clienti ST

© 2024 S.C. SpeedTransfer S.R.L.