Termeni si conditii


 PREVEDERI GENERALE:

S.C. SPEED TRANSFER S.R.L. isi desfasoara activitatea in domeniul intermedierilor de servicii financiare:

  • transfer de bani
  • schimb valutar cu numerar pentru persoane fizice

  DEFINITII:

1.   Beneficiar: persoana fizica, destinatar al sumei de bani in EURO, USD sau RON transmisa de catre un ordonator prin intermediul  unei firme de transfer de bani.

2.   Ordonator/Expeditor: persoana fizica rezidenta si/sau nerezidenta care ordona transferarea unei sume de bani   catre o persoana fizica  nominalizata 

3.   Corespondent: persona juridica straina avand sediul social sau filiala in tara expeditoare  si care detine o licenta de transfer de bani cu care SPEED TRANSFER a incheiat parteneriat

4.   Formular de plata: formular care va contine data, suma de incasat sau achitat, numele, prenumele si datele de identificare ale beneficiarului sumei de bani transmise si care va fi semnata de beneficiar in momentul incasarii sumei de plata.

5.   Retea de ghisee: puncte de lucru deschise in Romania prin intermediul carora se efectueaza operatiuni specifice activitatii.

6.   Suma transferata: suma de bani in EURO, USD, RON care este ordonata la plata catre un beneficiar.

7.  Baza de date: totalitatea datelor ce au legatura cu fiecare transfer in parte pe care societatea le primeste si utilizeaza in scopul indeplinirii operatiunii specifice activitatii de transfer de bani sau schimb valutar.

8. Date personale: date cu caracter personal apartinand unei persoane fizice care beneficiaza de oricare dintre serviciile SPEED TRANSFER si care sunt puse la dispozitia societatii in vederea finalizarii operatiunilor de transfer de bani sau schimb valutar.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

 1.    BENEFICIARUL are dreptul de a ridica integral suma care ii este destinata si care a fost ordonata in beneficiul sau din strainatate, in conditiile in care indeplineste cerintele necesare la ridicare sumei de bani conform art. 4.

2.    BENEFICIAR are dreptul de a primi suma in valuta ordonata de catre EXPEDITOR.

3.    BENEFICIARUL nu va plati comision de ridicare numerar. Toate taxele aferente transferului sunt suportate de catre Ordonator.

4.    BENEFICIARUL este obligat sa prezinte la ridicarea sumei de bani un act de identitate valid (C.I./B.I./ Pasaport).

5.    Pentru a ridica suma de bani BENEFICIARUL este obligat sa semneze un formular de plata care sa cuprinda toate datele sale de identificare, corect completate. Beneficiarul raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate societatii in vederea completarii formularului de plata necesar incasarii sumei de bani.

6.    BENEFICIARUL este obligat sa verifice in fata casierului platitor suma de bani ridicata,. Reclamatiiele ulterioare nu se vor lua in considerare.

7.    BENEFICIARUL unei sume de bani este obligat sa ridice suma in maximum 30 de zile lucratoare, de la sucursala unde a fost transmisa.

 DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPEED TRANSFER:

1. SPEED TRANSFER este obligata sa  plateasca suma ordonata in conformitate cu datele   completate de catre Ordonator.

2.  SPEED TRANSFER nu va modifica datele primite in legatura cu un transfer fara acordul prealabil al Ordonatorului primit prin sistem informatic de la Corespondent.

3.   In cazul in care datele de identificare ale beneficiarului nu corespund cu cele introduse de catre corespondentul extern in legatura cu transferul respectiv, SPEED TRANSFER isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea platii.

4.  SPEED TRANSFER poate refuza, de asemenea, efectuarea unei operatiuni in cazul in care considera ca operatiunea in cauza prezinta suspiciuni de natura sa aduca prejudicii societatii (spalare de bani, identitate falsa etc.)

5.  SPEED TRANSFER se obliga sa raspunda tuturor cererilor depuse de clienti in maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii lor si, in limita posibilitatilor de rezolavare pe care le detine societatea.

6.  SPEED TRANSFER nu este raspunzatoare fata de BENEFICIAR in urmatoarele situatii:

-       nu primeste in timp util datele de rectificare in legatura cu un ordin de plata;

-       intarzieri datorate circuitului bancar;

-       netransmiterea ordinelor de plata in timp util din strainatate de catre Corespondent.

 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

S.C. Speed Transfer S.R.L. este operator de date cu caracter personal inregistrat ANSPDCP sub nr. 15540.

Orice persoana care viziteaza site-ul www.speedtransfer.ro si care ofera date sau informatii cu caracter personal societatii si, de asemenea, orice persoana care este beneficiara a serviciilor noastre si pentru indeplinirea carora este necesara utilizarea datelor cu caracter personal  isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc si pentru urmatoarele actiuni: prelucrarea datelor si informatiilor personale de catre societate in vederea efectuarii de studii de piata sau transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de catre societate a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate  societatii prin pagina Contact din cadrul site-ului.

 SPEED TRANSFER va pastra confidentialitatea datelor personale, cu exceptia cazurilor in care aceste informatii sunt solicitate de autoritatile legale competente.

 In conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, BENEFICIARUL dispune de urmatoarele drepturi:

1). dreptul la informare a persoanei vizate despre - identitatea operatorului;  scopul in care se face prelucrarea datelor; informa?ii suplimentare.

2). dreptul de acces la date -  orice persoan? vizat? are dreptul de a ob?ine de la operator, la cerere ?i in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c? datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

3). dreptul de interven?ie asupra datelor

4). dreptul de opozi?ie -  Persoana vizat? are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate ?i legitime legate de situa?ia sa particular?, ca date care o vizeaz? s? fac? obiectul unei prelucr?ri.

5). dreptul de a se adresa justi?iei  - F?r? a se aduce atingere posibilit??ii de a se adresa cu pl ? ere autorit??ii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justi?iei pentru ap?rarea oric?ror drepturi garantate de legea 677/2001, care le-au fost inc?lcate.

6). dreptul sa faca plangere la Avocatul Poporului, in calitate de autoritate de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site sau direct la gisheele birourilor de plati.

DECLINAREA RASPUNDERII

             Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru S.C. SPEED TRANSFER S.R.L. si sunt proprietatea ei exclusiva.

            SPEED TRANSFER incearca sa prezinte in mod cat mai concis toate informatiile din acest site, dar tinand cont de toate acestea, SPEED TRANSFER nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii mai detaliate despre produsele si serviciile SPEED TRANSFER puteti contacta operatorii de la oricare dintre ghiseele de plata apartinand retelei SC SPEED TRANSFER

             Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al SC SPEED TRANSFER S.R.L.

            Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal - SC SPEED TRANSFER S.R.L., da dreptul unilateral si neechivoc ca SPEED TRANSFER S.R.L. sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.

            SPEED TRANSFER S.R.L. isi rezerva dreptul de  a schimba sau modifica informatiile puse la dispozitia dvs. prin intermediul prezentului site in orice moment si fara nici o notificare.

© 2024 S.C. SpeedTransfer S.R.L.