Send more, give more!


REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Send more, give more!”
DESFASURATA IN PERIOADA 1.05.2017-1.08.2017

 

 

1.      ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1.   Prezenta campanie (denumita in continuare „Campania”) este organizata de               

GEOMETRY GLOBAL ROMANIA SRL (denumit Organizatorul), cu sediul in Bucuresti, Str. Frumoasa, nr. 39, Corpuri A, D si E, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7567/1999, cod fiscal nr. RO12121138, avand cont bancar RO81INGB0001000178988913, deschis la ING BANK N.V Amsterdam, reprezentata legal prins Mircea Pascu, in calitate de Administrator, si Florina Voevod, in calitate de Director Economic

 

in colaborare cu

 

SPEED TRANSFER S.R.L., persoana juridica romana, cu seidul in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr 55, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10879/2004, CUI RO 16573071, legal reprezentata de dl. Popic Razvan Mihai - Administrator, denumita in continuare "SPEED TRANSFER".

1.2.   Campania promotionala „Send more, give more!”, denumita in prezentul regulament „Campania”, se va desfasura conform prevederilor acestei reglementari, care este obligatorie pentru toti participantii.

 

2.      DURATA CAMPANIEI, TERITORIU SI PRODUS PARTICIPANT

2.1.   Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 1.05.2017-1.08.2017, ambele date incluse („Durata Campaniei”) si va fi organizata in unitatile participante „Speed Transfer” si in timpul programului zilnic al acestora, conform Mecanismului Campaniei.

2.2.   In cazul in care Organizatorul va decide prelungirea Campaniei, se va incheia un act aditional la Regulament. Acesta va fi disponibil in orice unitate a Organizatorului si pe site-ul http://speedtransfer.ro/promotii.php

2.3.   Produsul care participa la Campanie este serviciul de transfer de bani al MoneyGram.

2.4.   Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei, in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa http://speedtransfer.ro/promotii.php

 

3.      DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.   Campania este deschisa tuturor persoanelor care, pentru a fi considerate eligibile, indeplinesc urmatoarele conditii cumulative (denumite in continuare Participantii):

Respecta termenii si conditiile stipulate in prezentul regulament.

3.1.1.     Sunt persoane fizice rezidente, cu domiciliul legal in Romania;

3.1.2.     Au implinit 18 ani inainte de 30.04.2017;

3.1.3.     Au efectuat cel putin 3 tranzactii de expediere prin MoneyGram in orice locatie SPEED TRANSFER din Romania, pe durata Perioadei Promotionale.

3.1.4.     Respecta prevederile prezentului regulament.

 

3.2.   Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele pana la gradul 1 ale acestora.

3.3.    Dovada varstei si a domiciliului se face cu cartea de identitate valabila

3.4.    Participantii pot fi expeditori ai serviciului MoneyGram

3.5.  Pentru a participa la campanie, participantilor nu le este solicitata niciun fel de cheltuiala, directa sau indirecta, suplimentara utilizarii serviciului MoneyGram.

3.6. Oganizatorii isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea regulamentului.

 

 

4.      PREMIILE CAMPANIEI

4.1.   In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la art. 5.2 de mai jos, urmatoarele premii:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoarea unitara cu taxa pe premiu

Valoarea totala cu taxa pe premiu

 

[buc]

[RON]

[RON]

Vouchere pentru bilet de avion in valoare de 300 euro detaliate mai jos

3

1529

4587

Premiu in bani in valore de 500 RON

5

500

2500

Premiu in bani in valoare de 100 RON

50

100

5000

 

Valoarea unui premiu a fost calculata la cursul maxim de schimb - 4,6 lei.

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 12,087 RON.

 

Castigatorii voucherelor pentru bilet de avion oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

DESCRIEREA PREMIILOR:

 1. Vouchere bilete de avion: voucherele au valoarea de 300 euro, pot fi folosite pentru achizitionarea serviciilor Blue Air (zboruri si servicii aferente zborului), au valabilitate pana pe 24.03.2018 si se pot utiliza de mai multe ori, pana la consumarea sumei de 300 euro.
 2. Premii in bani – 500 RON
 3. Premii in bani – 100 RON

 

5.      PROCEDURA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:

 

5.1. La fiecare 3 tranzactii de trimitere prin  serviciul MoneyGram in orice locatie  SPEED TRANSFER din Romania in perioada de desfasurare a campaniei, participantii vor deveni eligibili pentru a participa la tragerea la sorti.

 

5.2. La prima tranzactie prin intermediul serviciului MoneyGram in oricare locatie Speed Transfer, participantii vor primi un talon de participare campanie care contine, pe o parte o portiune cu un spatiu pentru 3 stampile* si data tranzactiei, iar pe cealalta parte, o sectiune pentru datele de contact:  numele, prenumele, adresa, numarul de telefon, semnatura. Pe baza acestui talon, participantii pot castiga unul dintre premiile prin tragere la sorti.

* trei tranzactii = trei stampile

 

5.3. Taloanele sunt disponibile in fiecare unitate participante, in limita stocului disponibil. In cazul in care intr-o unitate participanta se epuizeaza stocul de taloane, acesta va fi suplimentat in termen de maxim 10 zile lucratoare.

 

5.4. Pentru a se inscrie in campanie participantul va trebui sa completeze talonul de participare la campaniei intergral cu  cu urmatoarele date:

- Nume, prenume

- Adresa

- Telefon fix sau mobil

- Semnatura client

- Data tranzactiei

-  3 Stampile Speed Transfer.

 

5.5. Participantul va trebui sa depuna talonul  in urna sigilata si amenajata in fiecare locatie SPEED TRANSFER.

 

5.6. Inscrierea la tombola are loc ca urmare a depunerii in urna amenajata in incinta Speed Transfer de catre client a talonului de participare completat cu datele solicitate.

 

5.7. Un talon este considerat valid numai  daca contine datele descris in art. 5.4.

 

5.8. Un participant se poate inscrie pentru tragerea la sorti cu mai multe taloane.

5.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice Participant in cazul in care se observa tentative de frauda.

5.10. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, prenumelui, adresei de mail sau numarului de telefon incorecte/ incomplete.

 

6.      ACORDAREA PREMIILOR

 

6.1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin tragere la sorti manuala, dupa incheierea campaniei,  in data de 15 august 2017. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna un numar total de 58 de castigatori si 116 rezerve,  adica 1 castigator si 2 rezerve pentru fiecare premiu:

 • 3 castigatori ai cate unui premiu ce consta intr-un voucher pentru bilet de avion Blue Air in valoare de 300 euro
 • 5 castigatori ai cate unui premiu ce consta in bani, in valoare de 500 RON
 • 50 de castigatori ai cate unui premiu ce consta in bani, in valoare de 100 RON

 

6.2. La  finalul campaniei toate taloanele depuse in urnele din unitatile participante vor si  transportate la sediul central al Speed Transfer unde vor fi amestecate, urmand a se face extragerea castigatorilor.

 

6.3. Tragerea la sorti a castigatorilor se va face la sediul central Speed Transfer (Bd. Lascar Catargiu, nr. 14A, Bucuresti) in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorilor precum si a unui avocat sau notar public (Comisa de validare).

 

6.4. Castigatorii vor fi contactati telefonic in vederea acordarii premiilor, de catre Speed Transfer, in termen de 15 zile de la data in care a avut loc tragere la sorti la numarul de telefon inscris pe talon. In cazul in care contactarea unui participant extras ca si castigator nu se poate realiza din motive independente de Organizator (numar incorect, gresit, nu raspunde in termen de 10 zile) acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve (daca este cazul) in ordinea in cate acestea au fost extrase.

6.5. Pentru o mai buna desfasurare a campaniei toate convorbirile dintre castigatori si organizatori vor fi inregistrate. In acest sens se considera ca participantii isi dau acordul pentru inregistrarea convorbirilor cu organizatorii.

6.6. Premiile  care nu au putut fi acordate, din diverse motive, vor ramane la dispozitia Speed Transfer.

6.7. In cazul in care organizatorii constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in regulament, acestia isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorii sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.8. Participantii pot castiga maxim un premiu pe  durata a Campaniei.

 

6.9. Voucherele pentru biletele de avion oferite in cadrul campaniei vor fi expediate prin e-mail de catre Speed Transfer, ulterior incheierii procesului de validare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data publicarii castigatorilor si a premiilor castigate pe website-ul http://speedtransfer.ro/promotii.php. Premiile in bani vor putea fi preluate de catre castigatori din locatiile Speed ??Transfer.

 

6.10. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numarului de telefon incorect / incomplet.

 

6.11. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii Procesului - Verbal de validare al castigului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate intra in posesia premiului din cauza adresei de mail incorecta/incompleta.

 

Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor, precum si castigurile acestora, prin intermediul paginii web http://speedtransfer.ro/promotii.php.

 

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.

 

Premiile care nu pot fi acordate dupa tragerea la sorti din diverse motive cum ar fi situatia in care castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive, sau refuza premiul, vor ramane la dispozitia Organizatorului si se vor acorda rezervelor in ordinea extragerii lor.

 

7.      ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1.   Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa solicite modificarea parametrilor premiilor.

7.2.   Castigatorii voucherelor pentru biletele de avion nu pot ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

7.3.   Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani a Premiului constand in voucher pentru achizitia de bilete de avion in valoare de 300 de euro.

7.4.   In cazul in care Organizatorul schimba unul din premii sau valoarea acestuia, se obliga sa faca cunoscut acest fapt, prin intocmirea unui Act aditional la Regulament.

 

8.      TAXE SI IMPOZITE

8.1.   Organizatorul Speed Transfer se obliga sa retina si sa vireze impozitul si toate celelalte taxe datorate pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 109 si 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

9.      PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1.   Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in scopul participarii la Campanie, desemnarii castigatorilor si atribuirii premiilor de catre Organizator (Speed Transfer) in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”).

9.2.   Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei Campanii, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare (art. 12 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
 2. dreptul de acces la date (art. 13 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
 3. dreptul de interventie asupra datelor (art. 14 din Legea 677/2001) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
 4. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 5. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si lit. ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 1. dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment:
 • din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
 • in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop;
 1. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
  • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
  • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. i)
 2. dreptul de a se adresa justitiei (art. 18 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritati de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

9.3.   La cererea oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la campanie vor trimite in atentia organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Oricarei cereri i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al solicitantului.

9.4.   Prin participarea la Campanie, va exprimati in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal in conditiile si in modalitatile prevazute in prezentul capitol 9 al Regulamentului.

 

10.     LITIGII SI LEGEA APLICABILA

10.1.   Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un Participant la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta.

10.2.   Legea aplicabila este legea romana.

 

11.      DISPOZITII FINALE

11.1.   Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in conditiile legii. In contextul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: calamitati naturale, razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea, prin caz fortuit se intelege un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11.2.   Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:

SPEED TRANSFER S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr 55, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector 4, in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

11.3.   Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

11.4.   Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite de Regulamentul Oficial al Campaniei si isi asuma intreaga raspundere cu privire la informatiile pe care le transmit Organizatorului pe durata Campaniei. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. In cazul in care Organizatorul Campaniei constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament oficial, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda/retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului respectiv, fara sa datoreze vreo despagubire pentru aceasta.

11.5.   Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a imbunatati sau modifica prezentul Regulament prin intocmirea unui act aditional. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii ei.

 

12.      INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

13.      ERORI TALOANE,  BONURI FISCALE  NECORESPUNZATOARE

Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru taloanele/bonurile/ necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel taloane/bonuri. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

Regulament Autentificat

 

© 2019 S.C. SpeedTransfer S.R.L.